Finansijski Softver

  • Modul finansijsko računovodstvo
  • Modul likvidatura
  • Modul osnovna sredstva i sitan inventar
  • Modul materijalno i magacinsko knjigovodstvo
  • Modul blagajna
  • Modul kadrovska evidencija
  • Modul obračun zarada

Softversko rešenje obuhvata module navedene iznad. Ono omogućava evidentiranje i praćenje svih računovodstvenih podataka o stanju i promenama na imovini, kapitalu, prihodima i rashodima ustanove. Rešenje omogućava unos i evidenciju svih obaveza, potraživanja, izvoda banaka, osnovnih sredstava i njihove amortizacije, revalorizacije, prodaje. Pored toga, rešenje omogućava evidenciju svih ulazno – izlaznih promena gotovinskih sredstava i salda na određeni dan i za određeni period.