Edukacija i Predavanja

Organizacija predavanja kancelarijskog i arhivskog poslovanja

Čest je slučaj da zaposleni u organizacijama, institucijama, nisu imali dodirnih tačaka sa osnovama kancelarijskog i arhivskog poslovanja. Samim tim poslovne obaveze i aktivnosti koje oni sprovode neće biti u skladu sa pravilima i Zakonom.

Svako pravno lice, ustanova i udruženje, organizacija, državni organ i jedinica lokalne samouprave, za vreme postojanja proizvode ogromnu količinu dokumenata. Ugovori, fakture, odluke, nalozi, evidencije, prijave, rešenja, zapisnici i drugi zapisi i dokumenti predstavljaju dokumentaciju koja se mora označiti i čuvati u sređenom stanju, sve dok se u jednom trenutku pristupi njenom uništenju, odnosno arhiviranju.

Uništavanje ili arhiviranje dokumentacije, kao poslednja faza u „životu“ svakog dokumenta, predstavlja mukotrpan posao za svakog ko nije adektvatno upravljao svojom dokumentacijom od momenta njenog nastanka.

Upravo zato, predavanja su posvećena informisanju privrednih subjekata o obavezama koje im nameću propisi u pogledu upravljanja dokumentacijom i uslugama koje specijalozovane kompanije pružaju u oblasti sređivanja, evidentiranja, izdvajanja, uništavanja i arhiviranja dokumentacije.

Organizacijom predavanja ukazujemo zaposlenima na važnost pravila, osnovnih evidencija, procedura, obeležavanja, hronologije i doslednosti u radu sa dokumentacijom. Obučavamo kako iste da primenjuju u sprovođenju svakodnevnih poslovnih aktivnosti.

Predavanja podrazumevaju edukaciju grupa od 5-10 ljudi, u trajanju od 3 radna dana, po 4-6 sati.
Predavanja realizuje stručni tim Inception-a na čelu sa arhivskim savetnicima (najviše zvanje u arhivistici).