Konsultantske Usluge

Konsultantske usluge

Konsultantske usluge podrazumevaju angažovanje stručnih lica kompanije Inception za konkretnu aktivnost. Konsultantske usluge mogu podrazumevati uvid u stanje i predlog mera za ukidanje ili uvođenje nekih od osnovnih evidencija, konsultacije za izradu normativnih akata, konsultantske usluge za snimanje toka dokumentacije odnosno određenih podkategorija dokumenata, pregled kretanja konkretnog dokumenta kroz poslovni proces sa izradom flowchart-a snimljenog stanja i konsultantskim uslugama za unapređenje konkretnog poslovnog procesa.