Од 1.1.2024. почиње примена уредбе за чување електронских докумената. Причитај више
Услуге од поверења
еПисмоноша је информациони систем за квалификовану и поуздану еАрхиву, еДоставу, еВалидацију и Временски жиг, као и еФактуре.

Обезбедили смо Вам потпуну усклађеност са прописима и брз почетак рада.

еАрхива и еКанцеларија
еПотпис
еДостава
еФактуре
Инцептион доо је уписан на листу понуђача квалификованих услуга од поверења.
1
Услуга квалификованог електронског чувања докумената
Производ: еПисмоноша / еАрхива
Датум уписа: Март 2023.
2
Услуга валидације квалификованог електронског потписа
Производ: еПисмоноша / еВалидација
Датум уписа: Март 2023.
3
Услуга валидације квалификованог електронског печата
Производ: еПисмоноша / еВалидација
Датум уписа: Март 2023.
4
Услуге квалификоване електронске доставе
Производ: еПисмоноша / еДостава
Датум уписа: Септембар 2021.
5
Издавање квалификованих електронских временских жигова
Производ: еПисмоноша / Временски жиг
Датум уписа: Април 2022.

Шта су квалификоване услуге од поверења?
Значајна разлика између квалификованих услуга од поверења и осталих дигиталних решења лежи у њиховој верификацији и законском признању. Квалификоване услуге пролазе кроз процес ригорозне провере од стране екстерних ентитета, што осигурава њихову сигурност, поузданост и законску снагу. Ово их чини незаменљивим у пословним операцијама где је важност правне ваљаности и гарантована усклађеност са прописима на високом нивоу.

Регистар услуга од поверења води Министарство информисања и телекомуникација. Више о услугама од поверења можете сазнати читајући ”Закон о електронском документу, електронској идентификацији и услугама од поверења у електронском пословању”.

еАрхива и еКанцеларија

Квалификовано Електронско Чување (еАрхива), деловодник и архивска књига.
Квалификована еАрхива, еДеловодник, Архивска књига и систем за управљање документацијом, омогућавају сваком предузећу брзо усклађивање са прописима и једноставан почетак коришћења.

Инцептион доо је пружалац услуге квалификованог електронског чувања докумената.

Прочитај више

еПотпис

Уведите беспапирни електронски потпис и еУговарање у све процесе.
еПотпис омогућава да сву документацију потписујете са правним и физичким лицима електронски и вршите еУговарање. Платформа омогућава брз почетак рада и потпуну усклађеност са прописима. Предузећа која су се одлучила за еПотпис потписују документа са клијентима и партнерима у пар минута, без физичког присуства.

Прочитај више

еДостава

Слање еДокумената са личним уручењем и потврдама о достави.
еДостава је информациони систем за квалификовану електронску доставу, акредитован од стране Министарства информисања и телекомуникација.
Омогућава Вам да више не шаљете папирна документа, него електронска и то на законски прописан начин.

Прочитај више

еФактуре

Интегрисано са СЕФ-ом, са еАрхивом и еДоставом.
Најнапреднији информациони систем за еФактуре у Републици Србији. Повезанаст са СЕФ-ом и са квалификованом електронском доставом, а сва документа се чувају у Квалификованој Електорнсој Архиви.

Прочитај више
Made on
Tilda