Inovativna Softverska Rešenja

Do sada smo kreirali veliki broj softverskih rešenja koja imaju za cilja da unaprede Vaše poslovanje.

Ogromno isustvo

Uspešno poslujemo u ovoj oblasti preko 7 godina i uspešno smo kompletirali veliki broj projekata.

Odlična Saradnja

Svoje obaveze izvršavamo u dogovorenom roku i uvek imamo odličnu komunikaciju sa svim svojim klijentima

small-business-consulting6

Mi smo Inception

Kompanija INCEPTION realizacijom usluga i implementacijom svojih proizvoda ima za zadatak uvođenje novih standarda kancelarijskog i arhivskog poslovanja u republici Srbiji.

Inovativnost proizvoda – softverskih aplikacija u kombinaciji sa uslugama u okviru kancelarijskog i arhivskog poslovanja dovelo je do formiranja skalabilnih rešenja. Rešenja su u potpunosti prilagodljiva i moguće ih je primeniti na kompanije različitih veličina (malih, srednjih i velikih pravnih lica) i različitih delatnosti. Više...

110
Klijenata
360
Projekata
10
Godina Iskustva

Želite da nas angažujete? Kontaktirajte nas i započnimo saradnju!

Fizičko Sredjivanje Dokumentacije

Fizičko sređivanje dokumentacije predstavlja prvi korak u standardizaciji i modernizaciji poslovanja sa dokumentacijom. Sam proces fizičkog sređivanja dokumentacije sprovodi se do nivoa arhivske jedinice(registrator, svežanj, fascikla, dosije, kutija…). Sređivanje podrazumeva verifikaciju unutrašnjeg sadržaja arhivske jedinice.

Konsultantske Usluge

Konsultantske usluge podrazumevaju angažovanje stručnih lica kompanije Inception za konkretnu aktivnost. Konsultantske usluge mogu podrazumevati uvid u stanje i predlog mera za ukidanje ili uvođenje nekih od osnovnih evidencija, konsultacije za izradu normativnih akata i drugo.

Izrada Situacione Analize

Izradom situacione analize sagledava se kompletna, prethodno ustrojena, normativa, osnovne evidencije, arhivska građa i registraturski materijal. Analiza takođe sadrži predloge za uvođenje mera za bolje sprovođenje procedura i aktivnosti kompletnog kancelarijskog i arhivskog poslovanja.

Edukacija – Predavanja kancelarijskog i arhivskog poslovanja

Organizacijom predavanja ukazujemo zaposlenima na važnost pravila, osnovnih evidencija, procedura, obeležavanja, hronologije i doslednosti u radu sa dokumentacijom. Obučavamo kako iste da primenjuju u sprovođenju svakodnevnih poslovnih aktivnosti.

Sredjivanje Dokumentacije
Konsultantske Usluge
Situaciona Analiza
Edukacija i Predavanja
Naši Projekti

Email Adresa

office@inception.rs

Radno vreme

Pon-petak 09 -17č

Kontakt Telefon

Tel/fax: 011 2920 355