Од 1.1.2024. почиње примена уредбе за чување електронских докумената. Причитај више
Временски жиг - Timestamp
Квалификовани временски жигови (Qualified Timestamp Authority - QTSA) представљају неопходан ”алат” за остваривање интегритета и верификације докумената.

Коришћењем наших услуга, ваша документација добија додатни слој сигурности, што осигурава њену правну ваљаност и непромењивост кроз време.
Шта су квалификовани временски жигови?
Временски жигови повезују електронски документ са аутентичном и сигурном временском ознаком. Овај жиг гарантује постојање документа и/или потписа на документу у одређеном тренутку и чува његово стање (интегритет) – он правно сигурно доказује да документ није био предмет измена од тог тренутка.

Само квалификовани временски жигови које издаје независно и признато тело у складу са ”eIDAS” уредбом, као и ”Законом о о електронском документу, електронској идентификацији и услугама од поверења у електронском пословању” гарантују доказе који су непорециви у ревизорском смислу, што важи чак и у случају спора пред судом.

Све више компанија штити своја електронска документа помоћу временског жига, јасно разјашњавајући питања приоритета или обезбеђујући своју пословну кореспонденцију.

Начини коришћења
Временски жигови се најчешће користе на следећа три начина...
 • Основни ниво
  Појединачно
  Уколико користите Adobe Reader можете на приликом потписивања квалификоваим електронским сертификатом придужити временски жиг, или чак додати самостални врменски жиг.
  1
 • Напредни ниво
  Појединачно и масовно
  Уколико ваше апликативно решење за потпис може бити повезано са системом за квалификовани временски жиг једноставно се можете интегрисати коришћењем RFC 3161 протокола.
  2
 • За развој наменских решења
  Појединачно и масовно
  Наменски развијена решења захтевају специјално прилагођен третман, али и прилагођене цене за масовно коришћење. Имплементација је могућа на различите начине у скалду са потребама и пројектним задатком.
  3
Зашто Инцептион?
Избором Инцептион-а за вашег провајдера квалификованих временских жигова, бирате партнера са доказаном експертизом и поузданошћу.

Наша технолошка решења су у складу са најновијим стандардима безбедности и пружају вам сигурност у правној ваљаности ваших дигиталних докумената. Наше услуге су препознате и одобрене од стране релевантних установа и надлежног министарства.
Погледајте решење Министарства информисања и телекомуникација за упис у регистар понуђача.
Цене коришћења
Коришћење сервиса издавања квалификованих временских жигова се наплаћује по утрошку, тј. сваком издатом временском жигу.
Made on
Tilda