Од 1.1.2024. почиње примена уредбе за чување електронских докумената. Причитај више
Цене
за еАрхиву и еКанцеларију
са поузданим и квалификованим ел. чувањем
Ови планови и ценовни пакети су прилагођени микро и малим предузећима
За корпорације , финансијске институције и органе државне управе контактирајте нас за прилагођен приступ, консултације и цене

Шта добијате?

— Усклађивање са прописима
— Управљање документима - ДМС
— еДеловодник и др. књиге докумената (евиденције)
— Електонска архивска књига
— Мета подаци - неограничен број
— Потврде о ел. чувању (архивирању)
— Вишекориснички рад
— Ауторизације и овлашћења за целу организацију
— Квалификовани временски жиг
— Електронска и папирна документа
— Квалификовано и поуздано електронско чување
— Скенирање
— еПотпис
— еДостава и еПошта
— Гарантовану доступност информационог система
Микро биз
/месечно
3
 • 5 корисника
 • 250 MB
 • Подршка
 • Веб скенер
Изабери
Мали биз
/месечно
95
 • 30 корисника
 • 25 GB
 • е-маил подршка
 • 1 Веб скенер
Изабери
Биз +
/месечно
Упит
 • Више корисника
 • Више простора
 • Приоритетна подршка
 • Више веб скенера
Изабери
Опциони додаци
За све планове и пакете можете одабрати и додатне опције
Додатни кориснички налог /месечно
10€
Сваки додатни кориснички налог преко пакетом дефинисаних
Додатни GB простора /месечно
6€
Сваки додатни ГБ простора преко пакетом дефинисаних
(Додатна) лиценца за веб скенер /месечно
20€
Додатна лиценца за веб скенер, важи за све пакете
Обука и подешавање — 1ч
100€
Обука, помоћ и подешавање за почетак рада - укупно 1ч
Обука и подешавање — 3ч
200€
Обука, помоћ и подешавање за почетак рада - укупно 3ч
Обука и подешавање — 5ч
300€
Обука, помоћ и подешавање за почетак рада - укупно 5ч
Телефонска подршка за рад — 15 мин.
6€
Обрачунава се на 15 мин
Напомене:
— Све цене су наведене без ПДВ-а
— Све цене су изражене у назначеној валути
— За цене изражене у еврима, приликом фактурисања се врши обрачун по средњем курсу НБС-а
— Обрачун и фактурисање се врше на месечном нивоу
— Рок за плаћања је 3 дана
— За коришћење функционалности из модула еДостава, еПотпис и еВалидација погледајте пакете и планове овде
Made on
Tilda