Од 1.1.2024. почиње примена уредбе за чување електронских докумената. Причитај више
Цене
За модуле еДостава (еПошта), еПотпис и еВалидација
Ове цене су прилагођене микро и малим предузећима
За корпорације , финансијске институције и органе државне управе контактирајте нас за прилагођен приступ, консултације и цене
Достава у еСандуче (регистровани корисник)
Укључено: Потврда о достави и преузимању и праћење статуса
5 Дин
Достава на канал Е-маил
Укључено: Потврда о достави и преузимању и праћење статуса
5 Дин
Достава на канал СМС
Укључено: Потврда о достави и преузимању и праћење статуса
10 Дин
Додатно СМС обавештење
Укључено: Потврда о достави и преузимању и праћење статуса
10 Дин
Захтеван одговор примаоца (сагланост)
Укључено: Захтев за одговор од стране примаоца на послату пошиљку (сагласност)
5 Дин
Квалификована електронска достава (лично уручење)
Укључено: Потврда о достави и преузимању и праћење статуса
120 Дин

Достава са захтевом за једним удаљеним потписом
Укључено: Потврда о достави и преузимању, праћење статуса, временски жиг и потврда о квалификованој електронсој валидацији (B-T или B-LTA)
240 Дин
Потпис сертфикатом на картици у оквиру апликације
Укључено: Потпис документа сертификатом на картици у оквиру информационог система, са укљученим временским жигом (B-T или B-LTA)
40 Дин
Потпис сертификатом у Cloud-u у оквиру апликације
Укључено: Потпис документа сертификатом у Cloud-у у оквиру информационог система, са укљученим временским жигом (B-T или B-LTA)
120 Дин

Провера потписника у АПР-у пре потписа законског заступника
Укључено: Потврда о провери података у АПР-у приликом потписивања докумената
120 Дин

Валидација квалификованог електронског потписа и печата
Укључено: Потврда о валидацији, са печатом и потписом понуђача услуге
60 Дин
Напомене:
— Све цене су наведене без ПДВ-а
— Све цене су изражене у назначеној валути
— За цене изражене у еврима, приликом фактурисања се врши обрачун по средњем курсу НБС-а
— Обрачун и фактурисање се врше на месечном нивоу
— Рок за плаћања је 3 дана
— За коришћење функционалности из модула еДостава, еПотпис и еВалидација погледајте пакете и планове овде
Made on
Tilda